Vlastnická práva právní doložka

Server www.auramineraly.cz je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály, texty i fotografie jsou majetkem provozovatele AURAWISE s.r.o.. Žádná část tohoto webu - obrázky, bannery, loga, texty, parametry, obchodní podmínky ani další části e-shopu www.auramineraly.cz (včetně veškerých materiálů umístěných na sociálních sítích Facebook, Instagram a serveru YouToube), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele serveru AURAWISE s.r.o.. Tuto problematiku řeší zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Fotografie jako autorské dílo

Zákon definuje jako autorské dílo vše, co je jedinečným výsledkem činnosti autora a lze to objektivně vnímat v jakékoliv podobě. Každá fotografie, kterou tedy vytvoříte, je vaším autorským dílem, a to i v případě, že své fotografie za žádné umělecké dílo nepovažujete.

Zveřejněním, kopírováním, šířením nebo jakkoliv používáním textů nebo fotografií ze serveru www.auramineraly.czwww.aurawise.cz bez souhlasu majitele autorských práv se můžete vystavit následným právním a trestně právním důsledkům (§150 a §152) takového nezákonného jednání.